skip to Main Content
billed1 velkommen
Billede 2 velkommen
Billede 3 velkommen

Sønderborg Kraftvarmeværk I/S blev etableret som selskab i 1993. Værkets tilblivelse skete på baggrund af Energiministeriets brev til Sønderborg Kommunalbestyrelse i september 1990, der fastlægger, at fjernvarmeforsyningen i Sønderborg skal omlægges til kombineret el- og varmeproduktion, baseret på affald og naturgas. På den baggrund blev Sønderborg Kraftvarmeværk I/S dannet i 1993 af I/S Alssund Affald, Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. og SH A.m.b.a. Selskabet er siden omdannet til to interessenter så selskabet i dag ejes af Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. og Sønderborg Kommune.

Den samlede anlægssum for værket, der kom i kommerciel drift i april 1996, er 479 millioner kroner.

Helt fra planlægningsfasen blev der satset på den bedst opnåelige teknologi, og siden er standarden løbende blevet opjusteret. I dag er Sønderborg Kraftvarmeværk I/S et af landets mest miljøvenlige og effektive anlæg.

Affaldstilførslen kommer fra ca. 60.500 husstande eller ca. 136.000 personer, svarende til mere end 60.000 tons affald pr. år. Affaldet kommer fra Sønderborg og Aabenraa kommune samt import fra udlandet.