skip to Main Content

Til andelshaverne I Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. under frivillig likvidation, CVR-nummer 28667809.

I henhold til vedtægternes pkt. 6.3 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. under frivillig likvidation til afholdelse

mandag, den 27. maj 2019, kl. 17:00

hos likvidator Anders Stubbe Arndal, Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø

 

Indkaldelse inkl. fuldmagt: Indkaldelse til ordinær generalforsamling GFV + fuldmagt

Årsrapport: Årsrapport 2018