skip to Main Content

Selskabsform
Selskabet er et forbrugerejet andelsselskab med begrænset ansvar (Amba).

Der er ca. 10.000 andelshavere.

På generalforsamlingen har alle brugere direkte stemmeret, uanset om de er ejere eller lejere. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen – 4 blandt private andelshavere og 3 blandt beboere i udlejningsboliger.

Produktion
Varmen produceres primært ved affaldsforbrænding på det affalds- og naturgasfyrede kraftvarmeværk på Vestermark. Og på Sønderborg Fjernvarmes geotermiske anlæg, hvor varmen dels kommer fra undergrunden og dels fra flisforbrænding, som drivmiddel for absorptionsvarmepumper. Som spids- og reservelast er 5 kedelcentraler fordelt med én på Bøffelkobbelvej (Dybbøl/Frydendal), én på Sundquistsgade, én på Kløvermarken, Nørrekobbel og Vollerup. Kedelcentralerne kan fyres med olie eller naturgas. Nyudstykninger forsynes fra mindre flytbare oliefyrede centraler.

Hele produktionen styres fra et edb-anlæg, der er installeret i Fjernvarmehuset, Nørrekobbel 54.

Ejerforhold
Sønderborg Fjernvarme driver og ejer det totale fjernvarmeledningsnet samt alle kedelcentraler, geotermianlæg m.v.
Kraftvarmeværket ejes i fællesskab med Sønderborg Kommune.

Brugerinstallationer
Brugerinstallationer udføres individuelt, så de opfylder fjernvarmens Tekniske Bestemmelser og normalt som direkte fjernvarmeanlæg. Siden 1995 har fjernvarmen leveret unitter til én-familieboliger. En unit er en komplet varmtvandsinstallation, der yderligere indeholder: trykregulering til varmeanlægget, fjernvarmemåleren samt alle nødvendige afspærringsaggregater. Unitten vedligeholdes af fjernvarmen over en
abonnementsordning.

Distribution
Personalet gennemgår løbende efteruddannelse og yder vederlagsfrit rådgivning og brugerservice. En vagtordning sikrer, at værket om nødvendigt kan kontaktes døgnet rundt.

Daglig ledelse
Sønderborg Fjernvarme ledes af en direktør, der ansættes af bestyrelsen.

Organisation
Sønderborg Fjernvarme har 43 ansatte inkl. direktøren, og er organiseret i afdelinger for:

  • Produktion
  • Distribution
  • Administration
  • Tværgående